Bozcaada Tenedos'a Hoşgeldiniz - 17.10.2017

Coğrafya

Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesi, Çanakkale Boğazı ağzının 18 deniz mili güneyinde; Doğusundaki en yakın Anadolu kıyısı olan Kumburnu mevkiine 3 mil ,Yükyeri Feribot iskelesine 3.5 mil mesafededir.Bozcaada Ege Denizinde ülkemize ait olan iki adadan biri olup Gökçaada’ya 29 mil uzaklıktadır. Çanakkale il merkezine uzaklığı ise 27 mil Kuzeybatıdaki Imroz’a 20, Balıdaki Limnrye 30. Güneydeki Mklillrye 32 mil uzaklıktadır. Adanın tam mevki’ şöyledir; ENLEM : 39 derece 48′ N Kuzey BOYLAM :26 derece 02′ Doğu Zamanımızdan 15 bin yıl önce Bozcaada,Gökçeada ve Limni esas kara parçası olan Anadolu’ya bitişik olup henüz Çanakkale Boğazı da teşekkül etmemiştir.Bundan sonraki 5 bin yıl devamınca jeolojik olaylar neticesi Gökçeada, Limni ve Çanakkale boğazı teşekkül etmiş Ege denizi Marmara ile birleşmiştir.6 bin yıl önce Holosen adı verilen bir çağ yaşanmış,Ege kıyıları Holosende önemli değişimlere uğramıştır. lşte bu değişimler sonucu Bozcaada meydana gelmiş ve kıyılar bugünkü halini almıştır Çevresi 14 mil tutarındadır.Çevresinde oluşan irili ufaklı adacıklarla birlikle yüz ölçümü yaklaşık 42 Km2′ dir. En yüksek noktası ile 192 metre ile Göztepe’dir.

Tepeler

Adanın genel yapısı genellikle alçak ve basık olmasına rağmen birkaçtepe bulunmaktadır.

Bunlar:
1. Göztepe ( 191 m )
2. Yenikale Tepe ( 115 m )
3. Hacı Mahmut ( 92m )
4. Tuzburnu Tepe ( 84m )
5. Kaplan Tepe ( 75m )
6. Yalama Tepe ( 65m )
7. Fakı Tepe ( 57 m )

Burunlar

Eskikale Burnu Erenler Bumu Tabya Bumu Nar Burun Sarıtaş Burnu Tuzbumu Kocatarla Mermer Burnu Sulubahçe Burnu Habbeli Burnu Batı Bumu Kil& Bumu olmak üzere oniki burun mevcuttur.

Koylar

Liman Koyu
Değirmenler Koyu
Poyraz Limanı
Çanak Limanı
Çapraz Limanı
Kocatada Limanı
Lagor Limanı
Ayana Limanı
Ayazına Koyu
Sulubahçe Koyu
Iğdelik Koyu
olmak üzere onbir koyu mevcuttur

Etrafındaki Adalar

Bozcaada’nın etrafında büyüklü,küçüklü 13 ada vardır.Bunlar :
Tavşan Adası : Adanın 10 km kadar kuzeyindeki en büyük ada olup .93km2 genişlikte, 20.25 metre yüksekliktedir. Kıyı uzunluğu 5 km dir
Yılan Ada : Bozcaada’nın Kuzey doğusunda yer almakta olup Kıyı uzunluğu 1.2km yüzölçümü 0.08 km2 dir
Fener Adası : Adanın 1.5 mil doğusunda küçük bir adadır. Üzerinde bir deniz feneri ve bir bekçi binası vardır.
Taş Ada : Bozcaada’nın doğu kıyısına 200 metre kadar mesafede Katranlık Burnu karşısında büyükçe bir kaya parçasıdır.
Yıldız Ada : Adanın kuzey batısına yakın bir yerde Killik Burnu karşısındadır
Kaşık (Kemal) ve Gökçe Adalar : Bu iki adaya Horoz Taşları da denir.Yıldız adanın doğusundadırlar.
Sıçancık Ada : Bu adada Horoz taşlarının doğusundadır.
Presa ve Orak Adaları : Bozcaada ile Tavşan ada arasında yer alan bu iki küçük ada tavşan adası ve yılan adası ile birlikte tavşan adaları veya Eşek adaları diye bilinmektedir.
Tuzbumu Adası ve Incidi Ada : Bozcaada’nın doğusunda Tuzbumu kıyılarına yakın mesafede bulunan iki küçük adadır.
Baklataşı Ada : Bozcaada’nın güneyinde yer alan tek adadır.Habbele kumsalı civanndadır.

Ovalar

Bozcaada’nın hemen hemen büyük bir kısmı düzlüklerden oluşmaktadır. Bunlar ;
a. Habbele Ovacığı
b. Tekir Bahçe
c. Sağır’ın bahçe
d. Papaz Bahçe
e. Sulu Bahçe
f. Çayır Mevkii
g. Poyraz Limanı Ovacığı

Akarsular

Bozcaada akarsu bakımından zengin değildir. Adada bulunan derelerin isimleri ise :
Kocamış.
Balcılar,
Çanel,
Hacımahmut,
Kulkutoğlu,
içmece,
Sulubahçe.
Yanakut,
Habbelipınar ve
Tuzbumu’dur.
Yukarıda adı geçen akarsular ancak kış yağmurlarıyla birlikle harakellenmektedir.

Bitki Örtüsü

Bozcaada Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan bitki örtüsü genel olarak makiliktir. Ancak güneybatı bölümlerinde çamlıklar mevcuttur.Adanın bitki örtüsü hakkında en geniş araştırmayı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü Dür. Üyelerinden Dr. Özcan Seçmen tarafından yapılmış ve 1977 yılında Tübitak tarafından yayınlanmıştır. Iki yıllık bir araştırmanın eseri olan bu çalışmada Bozcaada’nın 65 değişik familya grubundan 437 tür bitki çeşidine sahip olduğu ortaya konulmuştur.