Demirer Holding bünyesindeki BORES A.Ş.şirketi tarafından Adamızın kuzeybatısındakurulan Bozcaada Rüzgar Enerji Santralı yaklaşık 30.000 kişinin enerji ihtiyacını karşılayan ülkemizin 3. Rüzgar Enerji Santralıdır.

Aynı Enerjiyi üretecek bir kömür santralına göre türbün başına 82.000 ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlamaktadır.Yani diğer bir ifadeyle bu 17 türbün burada 1.400.000 ağaçlık bir orman yaratmıştır.

Ülkemizin rüzgar alan pek çok bölgesinde kurulacak rüzgar enerji santrallerinin ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı son derece önemli olacaktır kuşkusuz.